หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

หนังสือ

เสียงธรรมเทศนา


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโชมากราบหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุคะโต วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายการเวทีสาธารณะ ThaiPBS “คำเขียน สัจธรรมเพื่อชีวิต

อานุภาพแห่งความรู้สึกตัว


ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓

ธรรมบรรยายที่บ้านอารีย์

Playlist วีดีโอธรรมเทศนาที่หอไตร วัดป่าสุคะโต

รูปหลวงพ่อคำเขียน และ พระอาจารย์ไพศาล บน Picasa Photo Gallery