พระอาจารย์โน้สและพระอาจารย์ตุ้ม

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส)

พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s